söndag 6 juli 2014

Ansvar!

Ta ansvar för ditt agerande, lägg inte över allt på andra. Ta ditt ansvar vuxna människa!!!!!

Inga kommentarer: